DelClose

Sijoituskori

Danske Navigaattori

ISIN: FI0000003264
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt

1,47

Osuuden arvo 20.06.2024

+0,13%

Tuotto 1 päivä

+0,84%

Tuotto 1 kuukausi

+4,73%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoituspolitiikka

Sijoitusstrategia Danske Navigaattori sopii sijoittajalle, joka arvostaa tuottavaa ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoituksia korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa osakesijoituksia matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia.

Tuotto

Danske Navigaattori
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
40'sSijoituskori
50'sSijoituskori
60'sSijoituskori
70's - 80'sSijoituskori
Danske HorisonttiSijoituskori
Danske Nordic pl SuomiSijoituskori
Danske Suomi OsinkoSijoituskori
Danske Varainhoito 25Sijoituskori
Danske Varainhoito 50Sijoituskori
Danske Varainhoito 75Sijoituskori
Danske Varainhoito OsakeSijoituskori
Laaja Osakesalkku PohjoismaatSijoituskori
Laaja Osakesalkku SuomiSijoituskori
Laaja Varainhoito 35Sijoituskori
Laaja Varainhoito 50Sijoituskori
Laaja Varainhoito 80Sijoituskori
Salkunhoito HorisonttiSijoituskori
Salkunhoito NavigaattoriSijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 35Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 50Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80Sijoituskori
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Sijoituskorin riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 109,31
3 vuotta sittenEUR 99,30
5 vuotta sittenEUR 109,05
7 vuotta sittenEUR 109,86
10 vuotta sittenEUR 123,05
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Danske Bank Asset Management

Tehtävä: Solution Team
Koulutus: N/A

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.05.2024Danske Navigaattori

Omistukset per 31.05.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000016.5716,57% Osakkeet EUR Tanska DK0060518397
Danske Invest Euro Government Bond Index K 000000000000016.0516,05% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008810452
Danske Invest Euro Yrityslaina K 000000000000013.4413,44% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008803168
Danske Invest Yhteisökorko K 000000000000011.2411,24% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008803184
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I 000000000000008.768,76% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1399305330
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus K 000000000000006.266,26% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008804109
Danske Invest Emerging Markets Debt K 000000000000005.445,44% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008803325
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 000000000000005.045,04% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0061287695
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR 000000000000004.224,22% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060485449
Danske Invest Euro High Yield K 000000000000003.733,73% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008810163

Sijoituskorin palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Sijoituskorista vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Danske Navigaattori

Tietoa sijoituskorista

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0000003264
  Pörssilistaus
  Sijoituskohde Sijoituskori
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako Ei
  Vakuutusyhtiö Mandatum Life
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta
  Juridinen muoto
  Aloituspäivä
 • Profiili

  Profiili

  Rahastoluokka Yhdistelmä
  Maantieteellinen alue
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 31.05.2024 34,78
  Osuuden arvo EUR per 20.06.2024 1,47
 • Tunnusluvut per 31.05.2024

  Tunnusluvut per 31.05.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 9,31 -0,24 1,75 1,35 2,10
  Sharpe Ratio -0,29 0,12 0,13 0,30
  Volatiliteetti 6,98 7,16 6,39 5,90
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.