DelClose

Sijoituskori

Salkunhoito Horisontti

ISIN: FI0000003668
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt

1,82637

Osuuden arvo 20.06.2024

+0,30%

Tuotto 1 päivä

+1,41%

Tuotto 1 kuukausi

+10,93%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoituspolitiikka

Sijoituskori sopii korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös voimakkaasti laskea. Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Sijoitusstrategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia.

Tuotto

Salkunhoito Horisontti
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
40'sSijoituskori
50'sSijoituskori
60'sSijoituskori
70's - 80'sSijoituskori
Danske HorisonttiSijoituskori
Danske NavigaattoriSijoituskori
Danske Nordic pl SuomiSijoituskori
Danske Suomi OsinkoSijoituskori
Danske Varainhoito 25Sijoituskori
Danske Varainhoito 50Sijoituskori
Danske Varainhoito 75Sijoituskori
Danske Varainhoito OsakeSijoituskori
Laaja Osakesalkku PohjoismaatSijoituskori
Laaja Osakesalkku SuomiSijoituskori
Laaja Varainhoito 35Sijoituskori
Laaja Varainhoito 50Sijoituskori
Laaja Varainhoito 80Sijoituskori
Salkunhoito NavigaattoriSijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 35Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 50Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80Sijoituskori
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Sijoituskorin riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 114,80
3 vuotta sittenEUR 109,98
5 vuotta sittenEUR 134,86
7 vuotta sittenEUR 135,16
10 vuotta sittenEUR 167,30
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Danske Bank Asset Management

Tehtävä: Solution Team
Koulutus: N/A

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.05.2024Salkunhoito Horisontti

Omistukset per 31.05.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000043.1043,10% Osakkeet EUR Tanska DK0060518397
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 000000000000011.9311,93% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0061287695
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR 000000000000010.5210,52% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060485449
Danske Invest Suomi Osake I K 000000000000007.527,52% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000390968
Danske Invest Japani Osake K 000000000000005.855,85% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008802905
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR 000000000000005.535,53% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060564151
Danske Invest Eurooppa Osake K 000000000000004.534,53% Osakkeet EUR Suomi FI0008802988
Danske Invest Euro High Yield K 000000000000004.154,15% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008810163
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 000000000000002.952,95% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI0008802962
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR 000000000000001.541,54% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060485522

Sijoituskorin palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Sijoituskorista vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Salkunhoito Horisontti

Tietoa sijoituskorista

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0000003668
  Pörssilistaus
  Sijoituskohde Sijoituskori
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako
  Vakuutusyhtiö Mandatum Life
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta
  Juridinen muoto
  Aloituspäivä
 • Profiili

  Profiili

  Rahastoluokka Yhdistelmä
  Maantieteellinen alue
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 31.05.2024 18,59
  Osuuden arvo EUR per 20.06.2024 1,82637
 • Tunnusluvut per 31.05.2024

  Tunnusluvut per 31.05.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 14,80 3,22 6,16 4,40 5,28
  Sharpe Ratio 0,13 0,44 0,34 0,45
  Volatiliteetti 10,54 11,69 11,13 10,81
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.