DelClose

Sijoituskori

Laaja Varainhoito 35

ISIN: FI0000004291
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt

1,15234

Osuuden arvo 20.06.2024

+0,06%

Tuotto 1 päivä

+0,76%

Tuotto 1 kuukausi

+4,48%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Sijoituskorin sijoitusstrategian sijoitusprosessissa yhdistyvät Top – Down omaisuuslajiallokaatio ja valikoidut rahastovalinnat.

Sijoituspolitiikka

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varainhoitostrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, pörssinoteerattujen rahastojen (ETF), erikoissijoitusrahastojen, vaihtoehtorahastojen (AIF) ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, ja vaihtoehtosijoitusten markkinoille.

Sekä osake- että korkopohjaisten sijoitusten osuudet sijoituskorissa voivat vaihdella välillä +/– 20 prosenttiyksikköä perusjakaumaan nähden. Neutraalitilanteessa (perusjakauma) osakepohjaisten sijoitusten osuus sijoituskorin varoista on 35 prosenttia ja korkopohjaisten sijoitusten osuus 65 prosenttia. Sijoituskorin korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle (modifioitu duraatio mittarina) on asetettu rajoitus ja keskimääräinen juoksuaika voi vaihdella perustilanteeseen nähden +/-3.0 -yksikköä. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus voi vaihdella 0–30 % välillä sijoituskorin kokonaisvaroista. Salkunhoitaja päättää aina erikseen vaihtoehtoisten sijoitusten käyttämisestä ja näiden sijoitusten rahoittamisesta joko korko- tai osakesijoituksista.

Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan rahastoon.

Tuotto

Laaja Varainhoito 35
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
40'sSijoituskori
50'sSijoituskori
60'sSijoituskori
70's - 80'sSijoituskori
Danske HorisonttiSijoituskori
Danske NavigaattoriSijoituskori
Danske Nordic pl SuomiSijoituskori
Danske Suomi OsinkoSijoituskori
Danske Varainhoito 25Sijoituskori
Danske Varainhoito 50Sijoituskori
Danske Varainhoito 75Sijoituskori
Danske Varainhoito OsakeSijoituskori
Laaja Osakesalkku PohjoismaatSijoituskori
Laaja Osakesalkku SuomiSijoituskori
Laaja Varainhoito 50Sijoituskori
Laaja Varainhoito 80Sijoituskori
Salkunhoito HorisonttiSijoituskori
Salkunhoito NavigaattoriSijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 35Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 50Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80Sijoituskori
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Sijoituskorin riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
3

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 108,19
3 vuotta sittenEUR 101,36
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Danske Bank Asset Management

Tehtävä: Solution Team
Koulutus: N/A

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.04.2024


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Laaja Varainhoito 35

Omistukset per 30.04.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Euro Government Bond Index W K 000000000000016.0416,04% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282231
Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p 000000000000010.1010,10% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU2480954077
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WA p 000000000000007.717,71% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU2401887919
Danske Invest Euro Yrityslaina W K 000000000000006.906,90% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282181
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 000000000000006.786,78% Sijoitusrahastot USD Luxemburg LU0087133087
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h 000000000000006.496,49% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060549947
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA 000000000000006.236,23% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1679001278
Danske Invest Yhteisökorko W K 000000000000004.494,49% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282397
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000003.503,50% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060610368
Danske Invest Suomi Osake IW K 000000000000003.403,40% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000390984
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Sijoituskorin palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Sijoituskorista vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Laaja Varainhoito 35

Tietoa sijoituskorista

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0000004291
  Pörssilistaus
  Sijoituskohde Sijoituskori
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako
  Vakuutusyhtiö Mandatum Life
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta
  Juridinen muoto
  Aloituspäivä 24.06.2020
  Markkinointilupa Suomi
 • Profiili

  Profiili

  Rahastoluokka Ratkaisurahastot
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 31.05.2024 28,01
  Osuuden arvo EUR per 20.06.2024 1,15234
 • Tunnusluvut per 31.05.2024

  Tunnusluvut per 31.05.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 8,19 0,45
  Sharpe Ratio -0,18
  Volatiliteetti 7,40
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.